Ocena ryzyka

analiza

JDJ Group oferuje swoim Klientom pomoc w przeprowadzeniu analizy przedsiębiorstwa, skutkującej przygotowaniem odpowiednich raportów ryzyka, będących podstawą ubezpieczenia mienia. Szczegółowe i aktualne informacje o ryzyku są niezbędne do opracowania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia. Bardzo często bez dokładnych informacji o ryzyku, Klienci nie mogą uzyskać odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej lub otrzymują od ubezpieczycieli stawki zaporowe.

Oferujemy klasyczną usługę audytu ryzyka, polegającego na przeprowadzeniu wizji lokalnej, jak również model uproszczony oparty o szczegółową analizę desktopową dostarczonych dokumentów.

W procesie oceny ryzyka uczestniczą profesjonaliści, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu wnikliwie analizują grożące przedsiębiorstwu ryzyka,

sprawdzają stan zabezpieczeń oraz szacują rozmiar potencjalnych szkód. Sprawdzają też zgodność procedur i narzędzi ze stanem wskazanym w dokumentacji. Działania te mają charakter prewencyjny, minimalizując rozmiar potencjalnej szkody oraz zapewniając pełną asekuracje zdiagnozowanych ryzyk.