Branża budowlana

branża budowlana

Branża budowlana zajmuje się głównie wznoszeniem nowych obiektów budowlanych oraz przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Firmy budowlane obarczone są bardzo dużym ryzykiem szkodowym.

Prace remontowo-budowlane mogą wywoływać silnie oddziaływanie na przedmiot wykonywanych prac (obiekt poddawany remontowi, przebudowie) jak też na mienie, nie będące bezpośrednim przedmiotem prac: sąsiednie budynki, lokale, mienie ruchome. Dokonujemy analizy zakresu prowadzonej działalności i na tej podstawie ustalamy zakres ubezpieczenia tak, aby w pełni pokrywał ryzyko prowadzenia działalności, a także spełniał wymogi stawiane przez kontrahentów.