Branża IT

branża it

Najważniejszym ryzykiem z punktu widzenia prowadzonej działalności firmy informatycznej, to możliwość spowodowania straty finansowej swoich kontrahentów (czyste straty finansowe). Analizując ryzyko powstania szkody, zwracamy  uwagę na złożony charakter działalności informatycznej – zależny od zakresu świadczonych usług (np. pisanie kodu, programowanie maszyny czy przygotowanego skryptu).

Analiza ryzyka musi więc rozpocząć się od ustalenia zakresu świadczonych usług. Na jej podstawie przygotujemy program ubezpieczenia, które  pokryje szkodę poniesioną przez ubezpieczonego, wynikającą z jakiegokolwiek roszczenia podniesionego wobec firmy.