Przewoźnicy drogowi

przewoźnicy drogowi

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest szczególnym typem ubezpieczenia, ponieważ zabezpiecza przed zobowiązaniami, które powstały z  winy przewoźnika. Podczas transportu może dojść do wielu niebezpiecznych zdarzeń, prowadzących do utraty lub uszkodzenia przewożonych towarów.

Z uwagi na ten fakt, ubezpieczenie OC przewoźnika zapewnia stabilność finansową firmy, ponieważ w razie powstania szkody i zaistnienia odpowiedzialności przewoźnika, to firma ubezpieczeniowa ureguluje dług, który obciąża przewoźnika za powstałą szkodę. 

Na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele ofert kuszących zakresem i ceną. Bliższa analiza dostępnych ofert obnaża ich zakres i wskazuje na potrzebę skorzystania z usług profesjonalisty. Dbamy o to, aby w umowie ubezpieczenia były zawarte odpowiednie zapisy i klauzule, zapewniające realną ochronę, a ubezpieczenie OCP spełniało swoją rolę.

Znajomość prawa przewozowego i klauzul funkcjonujących na rynku sprawia, że nasza oferta pomoże przewoźnikowi w budowaniu zaufania swoich klientów.