Warsztaty samochodowe

warsztaty samochodowe

To branża oferująca sprzedaż pojazdów nowych i używanych oraz szeroki zakres świadczonych usług związanych z bieżącą eksploatacją samochodów  osobowych i dostawczych.  Do usług tych zaliczyć możemy:

– zakład blacharski – praca wykonywana przy użyciu otwartego ognia (spawanie) oraz cięcie, piłowanie, powodujące iskrzenie;

– lakiernictwo samochodowe – zagrożenie pożarem i wybuchem mieszaniny powietrza z oparami rozpuszczalników, wskutek powstawania ładunków elektrostatycznych;

– serwis i wymiana opon – zagrożenie związane przede wszystkim z możliwością powstania szkody ogniowej, składowanych opon w dużych ilościach (zazwyczaj zużyte składowane są poza budynkiem) –  podpalenie;

– myjnia samochodowa – uszkodzenia mechaniczne;

– pojazdy przechowywane poza budynkiem – grad, huragan, ciężaru śniegu i lodu, kradzież z włamaniem, dewastacja.

To tylko niektóre z usług świadczonych w ramach tej branży. Przygotowanie ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do potrzeb, wymaga dużej  wiedzy technicznej,  produktowej i rynkowej.  Gwarantujemy ją swoim doświadczeniem.