Ubezpieczenia cybernetyczne

ubezpieczenia cybernetyczne

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo jest codziennie narażone na niebezpieczeństwa wynikające z pracy w sieci internetowej.

Ryzyka w sieci stają się jednym z głównych zagrożeń dla przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości. Wobec wielu doniesień o cyberatakach i ich poważnych konsekwencjach finansowych ubezpieczenia cybernetyczne zaczynają być standardem w na miarę „ubezpieczenia ogniowego”.

Transfer ryzyka za pośrednictwem rozwiązania ubezpieczeniowego jest ważnym środkiem skutecznego zarządzania ryzykiem cybernetycznym.

Nie ulega wątpliwości, że ubezpieczenie cybernetyczne może skutecznie ograniczyć lub zrekompensować straty finansowe, poniesione w wyniku incydentu cybernetycznego.

Cyfryzacja doprowadziła do gwałtownego wzrostu liczby zawartych ubezpieczeń cybernetycznych, ale również do szybkiego wzrostu liczby roszczeń.

Pomożemy w doborze oferty, która pokryje szereg kosztów własnych, w tym kosztów obsługi prawnej, odzyskania danych, informatyków śledczych, ochrony dobrego imienia, przestoju w działalności, pokrycie kar nałożonych przez UODO czy nawet wpłacenie żądanego okupu, jak i odszkodowań, wynikających z odpowiedzialności cywilnej za naruszenie danych osobowych, informacji handlowych czy bezpieczeństwa sieci.