Ubezpieczenia komunikacyjne

ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia te związane są z ryzykiem ponoszonym przez korzystających z pojazdów mechanicznych, tzn. chronią przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadzili. Można z nich korzystać również w przypadku awarii samochodu i nie tylko.

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy element rynku ubezpieczeń w Polsce. 

W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych mogą Państwo
skorzystać między innymi z następujących produktów:

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych:

ustawowe obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa koszty szkód wyrządzonych
Państwa pojazdem osobom trzecim;

Ubezpieczenie AC (Autocasco):

chroni przed wydatkami ponoszonymi w związku z naprawą uszkodzonego samochodu lub jego utratą;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW):

ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu i jego pasażerowie;

Ubezpieczenie
Assistance:

pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu.

Zaufaj nam!

Nasze wieloletnie doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych gwarantują dobrą  znajomość przepisów prawa, co pozwala na sprawne wdrażanie optymalnych programów ubezpieczeń oraz płynną likwidacje szkód.