Ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenia majątkowe

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność, powinien mieć na uwadze nie tylko potencjalne zyski, ale też ryzyko poniesienia strat.

Do zdarzeń, które mogą spowodować straty zaliczyć można pożar,  kradzież, powódź czy huragan.

Ubezpieczenie mienia pozwala na transfer ryzyka oraz finansowych skutków utraty lub zniszczenia mienia na zakład ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń oferują przedsiębiorcom szereg ubezpieczeń mienia o charakterze uniwersalnym. Skutkiem takiego podejścia jest płacenie wysokiej składki, często za ubezpieczenie nieadekwatne do potrzeb Klienta.

Dzięki licznym parametrom, którymi można operować przy budowie programu ubezpieczeniowego, elastycznie dostosujemy zakres ubezpieczenia i cenę ochrony ubezpieczeniowej, do przyjętej polityki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.