Mieszkalnictwo

mieszkalnictwo

Obecnie w Polsce funkcjonuje przeszło 188 913 Wspólnot Mieszkaniowych, a ich liczba z roku na rok dynamicznie rośnie. Obok wspólnot mieszkaniowych, na rynku funkcjonuje około 3489 Spółdzielni Mieszkaniowych oraz przeszło 240 Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Od lat uczestniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia zarówno dla pojedynczych Wspólnot Mieszkaniowych jak i dla grupy Wspólnot Mieszkaniowych, obsługiwanych przez jednego Zarządcę czy budynków stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowych.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno ubezpieczeniowej jak i w obsłudze procesów likwidacji szkód. Pozwala nam to na tworzenie i negocjowanie z Ubezpieczycielami, warunków dopasowanych do potrzeb Klienta, gwarantujących asekurację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością czy zarządzaną nieruchomością.