Ubezpieczenia OC

ubezpieczenia oc

Nawet rygorystyczne procedury bezpieczeństwa oraz sprawna organizacja pracy, nie wyeliminują ryzyka popełnienia błędów, skutkujących uszczerbkiem majątkowym lub zdrowotnym.  W konsekwencji może to zagrozić  stabilności finansowej przedsiębiorcy zwłaszcza, że w Polsce wzrasta świadomość roszczeniowa poszkodowanych.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej umożliwia transfer tego ryzyka na zakład ubezpieczeń.

Pomożemy stworzyć optymalny produkt ubezpieczeniowy, za pomocą którego Ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność w przypadku powstania roszczenia.

W przypadku branży budowlanej czy przewozowej ubezpieczenie OC  jest nieodłączną częścią biznesu.

Ubezpieczenie OC z wysokimi sumami gwarancyjnymi pomoże jednocześnie w budowaniu zaufania swoich Klientów.